Календар на обученията - 2017

2017-01-01 Убеждаваща комуникация и публична реч
Одобрена със заповед № РД09-1080 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката


24-26 февруари

Самоков/Боровец

2017-01-02 Подготовка за провеждане на работа в условия на зелено училище – детски градини
Одобрена със заповед № РД09-1067 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката


3-5 март

Самоков/Боровец

2017-01-03 Европейски проекти и образователни възможности
Одобрена със заповед № РД09-1097 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката


10-12 март

Самоков/Боровец

2017-01-02 Подготовка за провеждане на работа в условия на зелено училище – детски градини
Одобрена със заповед № РД09-1067 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката


31 март – 2 април

Паничище

2017-01-04 Природозащитно образование – теория и практика
Одобрена със заповед № РД09-1100 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката


31 март – 2 април

Паничище

2017-01-05 Методика на обучението за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации
Одобрена със заповед № РД09-1090 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката


9 – 11 април

Дряновогрупата е запълнена

2017-01-03 Европейски проекти и образователни възможности
Одобрена със заповед № РД09-1097 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката


9-11 април

Дряново

2017-01-02 Подготовка за провеждане на работа в условия на зелено училище – детски градини
Одобрена със заповед № РД09-1067 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката


11-13 април

Дряново

2017-01-06 Работа с жертви на бедствия в училищната общност
Одобрена със заповед № РД09-1105 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката


11-13 април

Дряново

2017-01-07 Подпомагане на учители за взаимодействие в интеркултурна среда за разширяване на разбирането с деца-билингви
Одобрена със заповед № РД09-1087 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката


21 – 23 април

Разград

2017-01-03 Европейски проекти и образователни възможности
Одобрена със заповед № РД09-1097 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката


21 – 23 април

Ямна, Етрополски Балкан

2017-01-02 Подготовка за провеждане на работа в условия на зелено училище – детски градини
Одобрена със заповед № РД09-1067 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката


28 – 30 април

Ямна, Етрополски Балкан

Убеждаваща комуникация и публична реч

28 – 30 април
(29 април – 1 май)


Ямна

2017-01-05 Методика на обучението за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации
Одобрена със заповед № РД09-1090 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката


28-30 април

Дряново

2017-01-07 Подпомагане на учители за взаимодействие в интеркултурна среда за разширяване на разбирането с деца-билингви
Одобрена със заповед № РД09-1087 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката


26 -28 май

Приморско

2017-01-02 Подготовка за провеждане на работа в условия на зелено училище – детски градини
Одобрена със заповед № РД09-1067 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката


2 – 4 юни

Приморско

2017-01-04 Природозащитно образование – теория и практика
Одобрена със заповед № РД09-1100 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката


2 – 4 юни

Приморско

2017-01-08 За ръководителите на доброволчески клубове за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации
Одобрена със заповед № РД09-1078 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката


9-11 юни

Приморско

2017-01-01 Убеждаваща комуникация и публична реч
Одобрена със заповед № РД09-1080 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката


9-11 юни

Приморско

2017-01-03 Европейски проекти и образователни възможности
Одобрена със заповед № РД09-1097 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката


16-18 юни

Приморско

2017-01-06 Работа с жертви на бедствия в училищната общност
Одобрена със заповед № РД09-1105 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката


23-26 юни

Ямна, Етрополски Балкан

2017-01-05 Методика на обучението за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации
Одобрена със заповед № РД09-1090 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката


9 – 11 септември / 22-24 септември

Приморско

2017-01-02 Подготовка за провеждане на работа в условия на зелено училище – детски градини
Одобрена със заповед № РД09-1067 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката


22-24 септември

Приморско

Loading...
Loading...