ЕКСПЕДИЦИЯ „РОПОТАМО”

6 – 12 май 2017 год.

с участието на Д-р Петър Берон

Подготвителен етап

Запознаване с конкретен район и местообитание

Специфики на района и проблематика

Запознаване с начините на достъп

Организация на експедиционните дейности и задачи

 

Експедиционна дейност

Особености и работа на терен

Разпределяне на задачите

Практики в събирането на проби и материали за анализ

Анализ на пробите

Документиране на експедиционните дейности

 

Етап на презентация

Синтезиране на резултатите

Оформяне на презентация

Изложение и представяне на експедицията – Цели и резултати

 

ОБЕКТИ

РЕЗЕРВАТ „ РОПОТАМО”

БЕГЛИКТАШ

ПЕРЛА – дюни и плаж

МАСЛЕН НОС

Залив Св. ПАРАСКЕВА

 

Настаняване в х. Хелиос 7 дни / 6 нощи – цена 239 лв. /на дете

buy xanax online