МЛАДЕЖКИ КУРС – ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

(Курсът е подходящ за младежи и деца 14 - 17 г.)

Знаете ли как да реагирате при земетресение, пожар, наводнение или друго природно бедствие? Знаете ли как да помогнете на пострадал? Важно е да сте подготвени за бърза и адекватна реакция в извънредни ситуация.

МОДУЛИ:
Природни бедствия и аварии – реакция и действия
·        действия при земетресение;
·        действия при пожар;
·        действия при наводнения;
·        действия при промишлени аварии;
·        действия в извънредни ситуации и психологическа нагласа за справяне.

Първа помощ
·        обездвижване на горен и долен крайник;
·        какво да правим при травми на глава;
·        какво да правим при кръвотечения;
·        действия при затрупан пострадал;
·        сърдечен масаж;
·        преместване на пострадал;
·        обработка на рани и видове превръзки;
·        съдържание на аптечката.

Полезни технически умения
·        комуникация по време на криза;
·        въжен инвентар и съоръжения за ativan online преодоляване на пресечен терен;
·        възли и въжени системи;
·        носилки и транспортиране на пострадал;
·        съдържание на комплект за оцеляване.


Цена: 149 лв./ на участник

Цената на курсовете включва: 4 дни обучение по избраната програма, 3 нощувки с пълен храноден в хижа „Бачо Киро“ (настаняване в стаи с 2, 3, 4, 6 легла, санитарни възли – на етажа), входни такси за пещера „Бачо Киро“, такси за ползване на съоръженията, специфично оборудване. Хижата е реновирана и условията са подходящи за ученически групи.